Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavy koček

12. 11. 2006

Poté, co se stanete členy některé ZO a dostanete členský průkaz se známkou, můžete své kočky přihlásit na některou z mnoha kočičích výstav. Na internetu si najdete propozice té které výstavy, kde se dozvíte veškeré podrobnosti, které nutně potřebujete vědět. Na webu si stáhnete přihlášku na výstavu, kterou celou čitelně vyplníte podle instrukcí na přihlášce, necháte si ji potvrdit svou ZO a spolu s okopírovaným dokladem o zaplacení klecného pošlete na adresu uvedenou v propozicích. Svou kočku zařadíte do jedné z výstavních tříd, pokud máte kotě, začínáte samozřejmě ve třídě úměrné jeho věku (koťata ve věku 3-6 měsíců do třídy 12, koťata stará 6-10 měsíců do třídy 11). Na výstavě absolvujete veterinární prohlídku a kontrolu očkovacích průkazů a umístíte svou kočku do klece, kterou vám určí organizátoři soutěže. Kočce je vhodné do klece umístit misku s vodou a granulemi, polšář  či pelíšek, záclonky k tomuto účelu vyrobené, oblíbenou hračku a případně výstavní mini-záchůdek se silikagelem. Poté, co se všechny kočky usadí ve svých klecích, začíná samo posuzování, kdy budete podle čísla klece pozváni k posuzovatelskému stolku a předvedete svého napudrovaného (vřískajícího) miláčka. Posuzovatel vám napíše posudek, který však dostanete až na konci výstavy. Je-li vaše kočka vybrána do dalšího rozhodování, například do volby Best in variety (Nejlepší v barvě) nebo do nominace Best in show (nejlepší kočky výstavy), absolvujete proplétání se chumlem návštěvníků se zmítající se kočkou v náručí i několikrát :o). Ve třídách koťat se zatím o chovnost a tituly nebojuje, spíše jde o to, aby si koťata na výstavní ruch zvykla (stejně jako vy...). Můžete s nimi však vyhrát pěkný pohár v Best in show (BIS) nebo třeba medaili či kokardu za V1 nebo Best in variety (BIV). Pokud máte kočku starší 10-ti měsíců, která na výstavě ještě nebyla, je zde třída č.9 - Otevřená. V této třídě bude vaše kočka(kocour) bojovat o svůj první titul V1 - CAC, Pokud získá takovéto tituly 3, náleží jí titul Champion a získává doživotní  (resp. do 8-mi let věku) chovnost. Pokud vaše kočka obdrží známku Výborná 2 až výborná - x, získává chovnost na dva roky, pokud se s ní už na výstavách nechcete objevovat (některým kočkám a kocourům výstavy vyloženě nesedí). Získá-li však kočka známku pouze Velmi dobrá, chovnost nezískává. O BIV a BIS mohou soutěžit pouze kočky, které získaly známku Výborná 1. Po samotném posuzování a volbách do Best in show, následuje v podvečer zlatý hřeb výstavy, samotná volba Best in show. Během celého dne se kočky musí nacházet v klecích a výstavy se nesmějí předčasně opouštět, vždyť co by tomu řekli platící návštěvníci výstavy, kdyby našli jen poloprázdný sál. Dále už budete na výstavách "otřískaní mazáci" a na své začátky budete, tak jako my, vzpomínat se širokým úsměvem...

After you become a member of one of the Basic Organizations and get a Membership Card with a stamp, you can enrol your cat in one of many exhibitions of cats. You can find propositions of the exhibitions on the internet where you can also learn all necessary details that you need to know. Donwload the application for an exhibition on the web, fill it in according to the instructions on the application, have it confirmed by your Basic Organization and together with the copied proof of the paid cage fee send it to the address given in the propositions. Categorize your cat into one of the exhibition categories. If you have a kitten, you start of course in the category corresponding to its age (from 3 to 6-month-old kittens in the Category 12 and from 6 to 10-month-old kittens in the Category 11). You will go through a vet inspection at the exhibition and will be checked your Vaccination Card. You will place your cat into a cage which will be assigned to you by the organizers of the competition. It is reasonable to give your cat in the cage a bowl of water and granules, a pillow or a little corner, special curtains for that purpose, a favourite toy and maybe an exhibition mini toilet with siliconegel. After all the cats settle down in their cages, the assessment itself takes place. According to the number of your cage you will be asked to come to the assessment table and to show your powdered (screaming) darling. The judge will then write his or her assessment which you will get at the end of the exhibition though. In case your cat is chosen to be further assessed, e.g. in the Best in variety selection (the best in colour) or in the Best in show nomination (the best cat of the exhibition), you will have to thread your way through bunch of visitors with your cat rolling over in your arms even a few times :o) In the kitten classes you do not compete for breeding or titles, you just try to make your kittens get used to the exhibition hustle (just like you…). On the other hand you may win a nice cup in the Best in show (BIS) or a medal or a cockade for V1 or the Best in variety (BIV). If your cat is older than 10 months and has not been to an exhibition yet, there is the Class Nr. 9 – i.e. Open. In this class your cat or tomcat will competete for its first title V1 – CAC. In case it wins 3 titles like this, it will be awarded the Champion title and given lifelong (or until it is 8 years old) breeding. If your cat gets a grade Excellent 2 to Excellent – x, it will be given breeding for 2 years in case you do not want to show it at exhibitions any more (some cats and tomcats really dislike exhibitions). However, if your cat is only awarded the grade Very good, it will not be given breeding. The BIV and BIS can only be competed for by those cats that have been awarded the grade Excellent 1. The assessment and the elections in the Best in show are followed by the high point of the exhibition, i.e. the election itself Best in show. That takes place in the early evening. Throughout the day the cats have to stay in their cages and may not leave the exhibition prematurely. In fact, what would the visitors who have paid the entrance fee say if they just found a half-empty hall? Well, later on you will be pretty familiar with the exhibitions and just like us you will look back at your beginnings with a broad smile …

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář