Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč kočka s PP?

13. 11. 2006

Pořídíte-li si kočku s Průkazem původu, neznamená to, že s ní musíte nutně chodit po výstavách nebo že musíte odchovávat koťata. Ne všechna koťata ve vrhu jsou do chovu vhodná, například nemají odpovídající exteriérové vlastnosti. Pokud se však chovatel řídí Chovatelským řádem, je jeho povinností krýt kočku s PP pouze kocourem s PP a Krycím listem toto krytí oznámit Plemenné knize a své ZO. Nikdy se tak nemůže stát, že vám někdo nabídne kotě na mazlíka bez PP po rodičích s PP a jako důvod uvede, že kotě nemá papíry, protože se narodilo jako sedmé z vrhu a podobně. Všechna koťata z vrhu, ať jich je třeba 10, Průkaz původu dostanou. Podobně tak nelze křížit jednotlivá plemena mezi sebou, byť mají oba rodiče PP - pokud vám někdo nabídne kotě, které má matku britskou kočku a  otce peršana, jedná se o hrubé porušení Chovatelského řádu a takové kotě samozřejmě PP nikdy nedostane. U takovýchto křížení se navíc může lehce stát, že si koupíte jedince zatíženého genetickou chorobou, poruchami chování apod. Pokud nechcete mít kotě s Průkazem původu, pořiďte si raději kočku z útulkuObrazekA nebo si vezměte obyčejnou domácí kočičku třeba od sousedů, není o nic horší než ušlechtilá kočka. Ušlechtilé kočky jsou lepší do bytů, protože tolik nelpí na pobíhání po přírodě, kdežto pro domácí kočku je pobyt v uzavřeném bytě do velké míry stresující (výjimky však také existují).

 

 

If you get a cat with a Certificate of Origin, it does not oblige you to attend exhibitions or breed kittens. Not all the kittens in the litter are suitable for breeding as they may not have appropriate external features. However, if you decide to follow the Breeding Rules, your cat with a Certificate of Origin (CO) only has to mate with a tomcat with a CO and you have to announce this mating through a Mating Certificate to the Breeding Book and to your Basic Organization. Therefore it can never happen that somebody will offer you a cat without a CO although its parents have a CO, and as a reason he or she will say that the kitten does not have papers because it was born as for example the seventh kitten in litter. All the kittens from a litter, whether they are 10 or more, will get a Certificate of Origin. Similarly, it is not possible to crossbreed different breeds even with both parents having a CO. Should anyone offer you a kitten whose mother is a British cat and father a Persian cat, it is a gross violation of the Breeding Rules and such a cat will of course never get a CO. Also, you may risk getting a cat predisposed to genetic disease, misbehaviour and the like. If you do not wish to have a cat with a Certificate of Origin, you had better get a cat from an animal sanctuary. ObrazekOr you can also get an ordinary cat from your neighbours, it is none the worse than a pedigree cat. It is better to have a pedigree cat in your flat as it does not long for running around the countryside so much unlike a cat that may be rather stressed to stay in a closed flat (however there are also exceptions).


 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář