Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chov ušlechtilých koček

13. 11. 2006

Chcete-li si pořídit kočku s Průkazem původu nejen jako pěkného mazlíka, ale i pro dosažení určitých chovatelských cílů, doporučuji vám nejprve navštívit některou z mnoha Mezinárodních výstav koček. Tyto výstavy se konají pod záštitou mezinárodní organizace chovatelů koček (FIFE) v mnoha městech celé ČR. Zde se můžete nejen porozhlédnout po plemeni, které byste chtěli chovat, ale také poznáte, čím jako budoucí chovatelé butete muset několikrát do roka projít. Máte-li vybráno, kterému plemeni se chcete v budoucnu věnovat, zbývá už jen najít vhodné koťátko. Koťata s PP se prodávají ve věku minimálně 3 měsíců, měla by být nejméně dvakrát naočkovaná a dnes už i očipovaná. K čipu dostanete Mezinárodní Pet passport a registrační kartu. Rodiče koťat by měli být testovaní na virové choroby FIP a Felv s negativním výsledkem. Pokud možno vybírejte  i podle povahy a rodokmenu rodičů koťat. Od chovatele vyžadujte písemnou kupní smlouvu, ve které bude uvedeno že si kotě kupujete k chovu, ne jako mazlíka. Koťata do chovu bývají o něco dražší než koťata která k chovu určena nejsou. Vždy se na kotě jeďte podívat, aby jste mohli na vlastní oči získat představu o hygienických a zdravotních podmínkách v chovu vámi vybraného chovatele. Také dbejte na to, aby jste si nepořizovali kotě z klecového odchovu, z takového koťátka vám přítulný mazlík určitě nevyroste. Chovatel by vám měl vždy poradit jak začít s chovem a jak se připravovat na výstavy, pokud však nezískáte tyto informace od chovatele, vyhledejte na webu místní Základní organizaci (ZO), která je členem SCHK a která vám nejvíc vyhovuje (většinou ve všech větších městech). Zde si podáte přihlášku, zaplatíte členský příspěvek a získáte další podrobnější informace. Bez přihlášení do některé ZO se s vaší kočičkou nedostanete na výstavu a nikdy ji neuchovníte. V další části se budu věnovat samotným výstavám.

If you want to get a cat with a Certificate of Origin not only as a cute pet but also to achieve some breedig goals, I can first recommend you to attend some of many international exhibitions of cats. These exhibitions are held under the auspices of the International Organization of Cat Breeders (FIFE) in many towns throughout the Czech Republic. You can find here a race that you would like to breed but you will also find out what you have to go through a few times a year as a future breeder. Once you have chosen a race that you want to breed, all you have to do is find a suitable kitten. Kittens with a Certificate of Origin can be bought when they are at least 3 months old, they should be vaccinated at least twice and these days also provided with a chip. Alongside the chip you will also get an International Pet Passport and a registration card. The kittens' parents should be tested for virus diseases FIP and Felv with a negative result. If possible, take into account character and the pedigree of the kittens' parents. Ask for the written contract of sale from the breeder. The contract should specify that you are going to buy the kitten for breedind and not as a pet. The kittens intended for breding are a little more expensive than those that are not going to be bred. You should always go and see the kitten to have an idea of what the hygienic and health conditions of the breed are. Also, be careful and do not buy a kitten from a cage breed as you certainly will not get a cute cat from such a kitten. The breeder should always be able to give you advice how to start breeding and how to get ready for exhibitions. Should you not get this information from the breeder, find it on the websites of the Basic Organization which is part of the SCHK and which suits you most (you can mostly find one in a larger town). You will fill in an application form, pay a membership fee and get further detailed information. Without enrolling in one of the Basic Organizations you will not get your cat to an exhibition and you will never breed it successfully. In the following part I will deal with exhibitions.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář